رسانه ها

ایجاد چالش برای اتاق بازرگانی خواست هیچ دولتی نبوده است

 

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیرکل خانه اقتصاد ایران با ذکر اینکه اگر در اقتصاد کشور چالش وجود دارد، مطمئنا برای بخش خصوصی نیز می توان چالش متصور شد، گفت: وظیفه اتاق بازرگانی این است که برطرف کننده چالش های پیش رو باشد.

وی با اشاره به برخی وظایف اتاق بازرگانی افزود: روان سازی فعالیتهای اقتصادی، روان سازی فعالیت واحدهای تولیدی- صنعتی، روان سازی صادرات کشور و روان سازی روابط با کشورهای طرف اتاق بازرگانی از جمله وظایف است.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ذکر اینکه ایجاد چالش برای اتاق خواست هیچ دولتی نبوده است، گفت: چالش نه خواست دولت آقای احمدی نژاد یا دولت کنونی و یا دولت های قبل تر بوده است و هیچ دولتی نمی خواهد برای اتاق بازرگانی چالش ایجاد کند، اما چالش های اتاق همیشه بوده و خواهد بود. البته در دوران یک دولت کمی بیشتر و در دولتی دیگر کمتر است.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران عنوان کرد: اتاق همیشه با مشکلات و چالشها دست به گریبان است، اما باید بتواند چالشها را مدیریت کند و در جهت منافع بخش خصوصی که الزاما منافع کشور است، مشکلات را برطرف کند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد شنیده شدن صدای اتاق در مجامع تصمیم گیری کشور گفت: گاهی دولتی دوست ندارد، حرفهای اتاق را بشنود، گاه دولتی می شنود، اما عمل نمی کند و زمانی یک دولت می شنود و عمل می کند؛ در این سالها مصداقی برای این مسئله در دولتها دیده ایم و امیدواریم دولت آقای روحانی که صحبت بخش خصوصی را می شنود، عمل نیز داشته باشد.

دانشمند افزود: زمانی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نداشتیم، لذا روابط اتاق بازرگانی با دولت و برطرف کردن چالشها خیلی تعریف نشده بود و محور قانونی نداشت؛ امروز برای روابط  دولت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بستری به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: از دولت آقای روحانی تقاضا داریم که در این بستر با اتاق همکاری کند و اتاق نیز باید مطالبات خود را در حد مقدورات دولت و بهنگام مطرح کند؛ اگر گاه به درستی مطالبات را مطرح نمی کنیم و دولت نیز به صورت مطلوب پاسخ نمی دهد، به این معنا نیست که دولت نیت پاسخ گویی ندارد و اتاق هم نیت طرح مطالبات را، شاید ادبیات طرح و زمان مطرح کردن مناسب نبوده است.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: وقتی آقای روحانی در اولین مصاحبه بعد از رئیس جمهور شدن، کتابچه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را در دست می گیرد و اعلام می کند، مصمم هستم این قانون را اجرا کنم، یعنی با قانون، فضای کسب و کار و بستر مناسب تحقق آن آشناست.

 

منبع : اتاق پرس

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی