رسانه ها

تکیه بر توان زنان اجرای برنامه ششم را موفق می‌کند

 

 

 

 

معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست با اشاره به اهمیت اصلاح نگرش نسبت به نقش و جایگاه زنان در قوانین برنامه توسعه کشور گفت : اصلاح نگرش و اعتقاد به این اصل کلیدی که زنان اعضای متفکر، فعال و توانای جامعه انسانی هستند و تکیه بر دانش و تجربه بانوان مدیر و متخصص ایرانی می تواند برنامه ششم را به موفقیت برساند، بسیار مهم است.
معصومه ابتکار با نقد نگرش برنامه های قبلی توسعه نسبت به نقش و جایگاه زنان نفوذ رویکرد سیاستگزاران را در این حوزه بی تاثیر ندانست و افزود :‌ برنامه های توسعه کشور با توجه به مسایل و مشکلات جامعه ایران به تدریج تکامل یافته و به طبع آن دستاوردهایی را هم برای بانوان داشته است. اما باید بر این نکته تاکید کنم که پیشرفت زنان ما به همت و پشتکار خود آنان بستگی تام داشته است. مثال بارز این موضوع رشد دختران و زنان در آموزش و ورود به تحصیلات عالیه است که بعضا حتی در مواجهه با محدودیت ها نیز دچار توقف یا کندی نشد. از سوی دیگر در نقد برنامه ها نباید از نفوذ رویکرد سیاستگزاران و تصمیم گیران در دوره های مختلف غافل بمانیم. در نبود تحزب و تشکیلات، خرده فرهنگ ها و نگرش های غیرواقع بینانه می تواند زمینه ساز برنامه های ناقص شود و یا برنامه های خوب را با مانع مواجه سازد.
ابتکار با ابراز تاسف از عدم اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه در دولت نهم چنین رویکردی را موجب آسیب جدی به کشور دانست و تصریح کرد :‌برنامه چهارم توسعه یکی از بهترین برنامه های توسعه‌ای کشور بود که متاسفانه نه فقط در حوزه زنان بلکه در دیگر حوزه ها مانند محیط زیست حدود 70 در صد آن به اتهام غرب گرایی در دولت نهم به اجرا در نیامد و به همین دلیل روند توسعه پایدار را در واقع دچار وقفه و آسیب فراوان کرد. یکی از مهم ترین محورهای توسعه پایدار حضور فعال و تعیین کننده زنان است که متاسفانه به دلیل رویکردهای جاری پس از برنامه چهارم توسعه، دچار توقف شد.   
 وی افزود : بی تردید توجه به قانون برنامه در هر دوره ای و اجرای کامل آن می تواند برای کشور بسیار مفید باشد. اما متاسفانه اعمال دیدگاههای فردی و جناحی در فراز و نشیب های سیاسی کشور همواره مانع از اجرای برخی قوانین بوده است.
 رییس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه رویکرد برنامه چهارم نسبت به دختران و زنان می تواند الگوی مناسبی برای تدوینگران برنامه ششم توسعه باشد گفت : اصلاح نگرش و اعتقاد به این اصل کلیدی که زنان اعضای متفکر، فعال و توانای جامعه انسانی هستند و تکیه بر دانش و تجربه بانوان مدیر و متخصص ایرانی می تواند برنامه ششم را به موفقیت برساند، بسیار مهم است. چنین نگرش و اعتقادی البته ریشه در دین ما دارد. بنظرم برنامه چهارم توسعه می تواند به علاوه مقتضیات و آسیب شناسی مسایل دختران و بانوان کشور در دوران کنونی، الگوی خوبی برای تدوین برنامه ششم در حوزه زنان باشد.

 

منبع : کلید ملی

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی