رسانه ها

انتقاد از عمر 19 ساله ناوگان جاده اي / حمل و نقل پيشنياز صادرات است

 


عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران گفت: حوزه حمل و نقل ريلي و جاده اي به خاطر ارتباط مستقيم با صادرات، نياز محسوسي به بازسازي و توسعه اين ناوگان دارد اما تا زماني كه ابزار حمل و نقل كشور كارا نباشد، دسترسي كالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف نيز با مشكل مواجه ميشود.
فاطمه مقيمي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران درباره اهميت توسعه حمل و نقل در كشور اظهار كرد: زماني كه براي فضاي پساتحريم اقتصاد بر روي صادرات تكيه كرده است، بايد ابزارهاي توسعه اي آن نظير بهبود شرايط حمل و نقل در كشور نيز فراهم شود.
وي ادامه داد: تا زماني كه ابزار حمل و نقل كشور كارا نباشد، دسترسي كالاهاي صادراتي كشور به بازارهاي هدف با مشكل مواجه ميشود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به مشكلات اين بخش، گفت: حوزه حمل و نقل ريلي و جاده اي به خاطر ارتباط مستقيم با صادرات، نياز محسوسي به بازسازي و توسعه اين ناوگان دارد.
اين فعال اقتصادي با اشاره به اينكه بيشترين حجم بار كشور توسط كشتيراني حمل ميشود نيز تصريح كرد: كشتيراني به عنوان مهمترين عامل ترانزيت بين المللي كشور به شمار مي آيد اما ناوگان كشتيراني در مقايسه با ناوگان جادهاي كشور از كيفيت مطلوبتري برخوردار است و بايد كمبودهاي حوزه حمل و نقل جاده اي، تأمين شود.
مقيمي افزود: نوسازي ناوگان جاده اي به دليل عمر ناوگان 19سال آن جزو ضروري ترين نيازهاي توسعه اي در حوزه حمل و نقل به شمار مي آيد زيرا اين طول عمر، توان رقابتي در بازارهاي بين المللي را براي طرف ايراني سلب ميكند.

وي اضافه كرد: سن ناوگان جاده اي از استاندارد يورو بالاتر رفته است ضمن آنكه امكان تردد به خاطر اهميت مسائل زيست محيطي در اروپا وجود ندارد كه اين مشكل به عنوان يكي از معضلات اساسي افراد فعال در اين حوزه است. مقيمي در پايان خاطرنشان كرد: مهمترين پيش نياز امروز ترانزيت، استراتژي و برنامه ريزي كلان در اين حوزه است تا نيازهاي توسعه اي اين بخش فراهم و تكميل شود.

منبع : خبرگزاری موج

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی