اخبار

برگزاري دوره آموزشي مديريت ارتباط و مذاكرات

گزارش تصویری از برگزاری دوره آموزشی"مدیریت ارتباطات و مذاکرات" با حضور سرکار خانم دکتر

سیده فاطمه مقیمی و بازدید از نمایشگاه محصولات صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی استان

قزوین

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (11.jpg)11.jpg226 kB
دانلود این فایل (12.jpg)12.jpg189 kB
دانلود این فایل (13.jpg)13.jpg115 kB