اخبار کانون

نمایش # 
عنوان تاریخ انتشار تعداد بازدید
دستور جلسه 304 اتاق فکر 18 تیر 1398 20
مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت 17 تیر 1398 15
نمایشگاه بین المللی داکار FIDAK 17 تیر 1398 19
همایش معرفی شاخص های نوین صارات کالا به اروپا بر اساس پیامدهای زیست محیطی 17 تیر 1398 14
نمایشگاه فناوری های نوین خزر 17 تیر 1398 13
گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی و کارافرینی کانون تهران 17 تیر 1398 16
گزارش عملکرد کمیسیون بازرگانی و صنعت و حقوقی 17 تیر 1398 22
جلسه بررسی عملکرد کمیسیونهای کانون تهران 17 تیر 1398 26
برگزاری جلسه ششم کمیسیون صنعت و بازرگانی 28 خرداد 1398 39
کتابچه عملکرد کانون ملی زنان بازرگان 28 خرداد 1398 41
نمایشگاه بین المللی تجاری تاجیکستان 26 خرداد 1398 35
جلسه ششم کمیسیون صنعت و بازرگانی 24 خرداد 1398 41
برگزاری مجمع سالیانه کانون ملی زنان بازرگان ایران 24 خرداد 1398 60
مجمع سالیانه کانون زنان بازرگان تهران 10 خرداد 1398 66
مجمع سالیانه کانون زنان بازرگان ایران 27 ارديبهشت 1398 110
دفتر جدید کانون 27 ارديبهشت 1398 76
اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران 25 ارديبهشت 1398 99
اساسنامه کانون زنان بازرگان تهران 25 ارديبهشت 1398 81
مجمع عمومی سالیانه کانون زنان بازرگان تهران 18 ارديبهشت 1398 46
جلسه چهارم کمیسیون فرهنگی کارآفرینی 10 ارديبهشت 1398 105