مقالات

مقاله OKR هدف گذاری به سبک شرکتهای تراز اول

  • پرینت

مقاله OKR (هدف گذاری به سبک شرکتهای تراز اول)  از خانم فخر موسوی، عضو کانون زنان بازرگان تهران، جهت بهره برداری ارائه می گردد: