اطلاعیه ها

مجمع عمومي كانون ملي زنان بازرگان ايران

آگهي فراخوان

دعوت به مجمع  عمومي عادي  عادي ساليانه   كانون ملي زنان بازرگان ايران . زمان 96/4/25 روز يكشنبه.آدرس: تهران.خ طالقاني . نبش خ فرصت . شماره 175 .طبقه اول ساختمان جديد.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (photo_2017-07-01_12-17-03.jpg)photo_2017-07-01_12-17-03.jpg146 kB