اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی زنان در دهلی نو(هند)

برگزاری کارگاه اموزشی کارآفرینی زنان در دهلی نو(هند) سوم شهریور ماه 1396

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (1.jpg)1.jpg91 kB
دانلود این فایل (2.jpg)2.jpg81 kB