کارگاه آموزشی « استـفاده از ظرفیت های موجود مجامع مؤسسـات توسعه‌ای بین‌المللی »

کارگاه آموزشی یک روزه  با نام « استـفاده از ظرفیت های موجود  مجامع مؤسسـات توسعه‌ای بین‌المللی »  دوشنبه  16/06/1394  رأس ساعت 8:30  در محل دفتر کانون  آغاز شد .

 

 

این کارگاره  توسط سرکارخانم  زهره بهره‌بر معاون مدیر کل  دفـتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین المللی از طرف سازمان سرمایه‌گذاری، وزارت امور اقتصادی و دارئی، برگزار گردید.

در این کارگاه ظرفیت ‌های موجود در مجامع و مؤسسات  توسعه ای بین المللی ازجمله: بانک جهانی، گروه بانک توسعه‌ اسلامی، بانک توسعه زیر ساخت آسیا، کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری ، سازمان‌های همکاری اسلامی، و طرح کلبمو، مطالب مورد نظر مطرح و ضمن معرفی کامل بانک توسعه اسلامی موجود در این مجامع به اشاره و تاکید گردید. سپس اعضاء خود را به صورت کامل معرفی کرده و در پایان دوره طی کارگروهی یک نمونه طرح پیشنهادی در سطح بین المللی برای جذب تسهیلات به صورت نمونه  انجام و توسط مدرس دوره سرکار خانم بهره بر مطالب کلیدی آن خاطر نشان گردید.

این دوره راس ساعت 13:00 پایان یافت . و در آخر رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان ایران  سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی  به حاضرین در کلاس گواهی شرکت در این دوره را اهدا کردند.